Kikapcsolódás az ősfás ligetben, Nyíregyháza-Sóstófürdő szívében.

Kérdése van? Hívjon minket! +36 30/273-6646              4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 14.

Magyar

 

Adatvédelem

A hotel a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.

 

ATM

A legközelebbi ATM az Aquarius élményfürdő bejáratánál található (OTP). Autóval 2 perc, gyalogosan 10 perc alatt közelíthető meg.

 

Autós közlekedés

Emlékeztetőül felhívnánk szíves figyelmét, hogy a szálloda utcájában gépjárművel csak egyirányú közlekedés engedélyezett.

 

Bejelentkezés

Érkezéskor minden vendég köteles személyazonosító okiratot (személyi igazolvány, lakcímkártya vagy útlevél) a recepciósnak bejelentkezés céljából átadni.

A szobákat 14:00 órától lehet elfoglalni.

 

Betegség

Egészségügyi problémák esetén, a recepción tud orvosi segítséget kérni. Lázmérő, sebtapasz, fertőtlenítő, láz és fájdalomcsillapító gyógyszerek a recepción kérhetők.

 

Biztonság

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A felvételek utólagos megtekintésére kizárólag a Barbizon biztonsági személyzete és a Rendőrség munkatársai jogosultak.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő szállodai személyzet utasításait követni.

Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatóak. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt üzemeltetni.

A szálloda területére be nem vihető dolgok

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszerek, anyagnak minősített dolgok,
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog.

 

Cipőtisztító

A szálloda recepcióján kérhető.

 

Csomagszállítás és megőrzés/ értékmegőrzés

Kérésre a szállóvendégek csomagjainak felvitelét és lehozatalát biztosítjuk. Csomagmegőrzésre lehetőség van az 5-ös számú tárolóhelyiségben. Értékmegőrzésre lehetőség van a recepciónál, a szálloda központi széfjében.

 

Dohányzás

A szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen - a dohányzásra kijelölt helyek kivételével - tilos a dohányzás.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

 

Esernyő

A szálloda recepcióján kérhető.

 

Fénymásolás, szkennelés

Fénymásolásra lehetőség van a szálloda recepcióján 10Ft/oldal áron.

 

Fizetési lehetőségek

Szállodánkban készpénzzel (Forint/Euro), illetve készpénzmentes fizetési lehetőségekkel (bankkártya, OTP,-MHB szépkártya) rendezheti szállodai tartózkodásának díját.

 

Fürdőszobai szék

A recepción kérhető.

 

Gyerekágy

A szálloda recepcióján kérésre, gyerekágyat biztosítunk.

 

Hajszárító

A szálloda recepcióján kérhető

 

Házi kedvenc

A szálloda engedélyezi a kisebb testű házi kedvencek (kutya, macska, nyúl) díjmentes behozatalát. Az állatok által okozott anyagi károkért (rongálás, szennyeződések) azonban javítási- illetve tisztítási költséget számítunk fel.

 

Információs anyagok

Régiónk látnivalóiról rendelkezésre állnak a recepción és a közösségi terekben.

Tűz és vészhelyzet esetén a „Hotel Barbizon Tűzvédelmi Szabályzatában leírtak a követendők. A szálloda recepcióján megtekinthető. A legfontosabb szállóvendégeket érintő részleteket a tájékoztató végén találja. A szállodai szoba bejárati ajtajának belső oldalán található a menekülési útvonal.

 

 

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsot, TV és klíma távirányítót a recepción leadni.

A szoba későbbi elhagyása esetén a szálloda jogosult felárat elszámítani. A vendég a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

 

Látogatók

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért - ideértve az esetleges károkozást is - felelősséggel tartozik.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után normál árat számol fel a szálloda.

 

Napi takarítás

A szálloda személyzete naponta egyszer, 9:00 és 14:00 között takarítja a szobákat. Azokban a szobákban, amelynek kulcsát a vendég a recepción leadta. Takarítási igényét a szobában található Takarítást kérek/ Ne zavarjon táblával jelezheti. Ha a vendég nem rakja ki ezt a táblát, a szoba takarítva lesz.

Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda.

 

Nemzetközi használatra alkalmas adapter / dugalj kérésre

 

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem veheti igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

 

Reggeli

A szobaár tartalmazza a reggelit.

A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.

A reggeli időpontja: 7 órától 10:00 óráig.

A szálloda a reggeli büféasztalról a korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a vendég a szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a szálloda jogosult a reggeli árának 50%-t/fő/alkalom a vendég számlájára terhelni.

Azon vendégeinknek akik korábban hagyják el a szobát, mint 07:00 óra, reggeli csomagot biztosítunk amennyiben azt a recepción időben jelzik.

 

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után -kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében - tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

 

Szállodai eszközök berendezések

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki.

Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

 

Szálloda kártérítési felelőssége

A szálloda a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért - a bevitelből kizárt dolgok kivételével - felelősséggel tartozik.

A szálloda a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a szobaszéfben helyezte el.

A szálloda kifejezetten felhívja a vendég figyelmét, hogy kész pénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről a szálloda recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget.

A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára nyitott helyen következett be, például: a szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló.

Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.

Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

A vendég a szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgálatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapota tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezt a nem

rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő kár okért való felelősségét a szálloda kizárja.

 

Szoba takarítás/Textilia csere

Hosszab tartózkodás esetén az ágynemű heti min. egyszeri cseréje

 

 

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A talált tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi.

Ugyan ez a szabály vonatkozik a szobákban felejtett tárgyakra is. Azokat költség térítése ellenében a vendég kérésére postai úton elküldjük.

 

Tisztálkodási szerek

Piperre, - illetve borotválkozáshoz, fogmosáshoz szükséges termékeket a szállodai szobákban elhelyezetteken kívül, a recepción igényelhet.

 

Tv csatorna lista

 1. Nyíregyházi tv
 2. M1
 3. M4
 4. Duna tv
 5. Duna, M4
 6. M2
 7. M5
 8. TV2
 9. RTL
 10. Izaura tv
 11. Dikh tv
 12. MAX 4
 13. Spektrum

 

Varrókészlet

A szálloda recepcióján kérhető.

 

Vasalás/Mosás

Vasalási szolgáltatás felár ellenében, elérhető 8-20 óra között, 1 órán belül. Mosás és vasalási szolgáltatás (elkészül/átvehető megállapodás szerint, mosatási zacskó a szobában).

 

Wi-fi

A szállodai recepció szintjén wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata díjmentes. A csatlakozáshoz szükséges jelszó a recepción, illetve a szobák ajtaján megtalálható.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálloda területén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni.

E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.